อาคาร 6 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

จุดบริการ Wi-Fi
อาคาร 6 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)