อาคาร 8 (หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 8 (หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)