อาคาร 16 (สาขาวิชาดนตรี)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 16 (สาขาวิชาดนตรี)