อาคาร 17 (โรงอาหาร 1)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 17 (โรงอาหาร 1)