อาคาร – (โรงอาหาร 2)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร – (โรงอาหาร 2)