อาคาร 31 (สำนักงานอธิการบดี)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 31 (สำนักงานอธิการบดี)