อาคาร 40 (โรงยิมเนเซียมปัจจุบัน)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 40 (โรงยิมเนเซียมปัจจุบัน)