อาคาร 42 (โครงการบัณฑิตศึกษา)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 42 (โครงการบัณฑิตศึกษา)