บริการ Web Application

บริการ Web Application (open source ) สำหรับองค์กร (WordPress, Joomla, Drupal, Ghost, etc)
– ติดตั้ง Web Application สำหรับคณะ หน่วยงานต่างๆ
– หน่วยงานสามารถเข้าจัดการเว็บไซต์แบบ online (Realtime) ได้
– รองรับการเข้าใช้งานปริมาณได้