IT คลินิค

บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดตั้งซอฟต์แวร์ ปรับตั้งค่าสำหรับซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 -16:30 ณ ห้อง IT Clinic ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์