บริการ Office 365

บริการ Office 365 สำหรับ บุคลากร เข้าใช้งานโดยใช้ User&Password ที่ใช้ในระบบของ Account Internet ได้เลย user: ชื่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษ.นามสกุลตัวแรก@ms.srru.ac.th pass: รหัสบัตรประชาชน URL เข้าใช้งาน Office 365 www.office.com