บริการ Office 365

บริการ Office 365 สำหรับ บุคลากร
เข้าใช้งานโดยใช้ User&Password ที่ใช้ในระบบของ Account Internet ได้เลย
user: ชื่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษ.นามสกุลตัวแรก@ms.srru.ac.th
pass: รหัสบัตรประชาชน
URL เข้าใช้งาน Office 365 www.office.com

มีบริการดังต่อไปนี้