ศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ศูนย์ข้อมูล (Data Center)

     งานบริหารจัดการระบบภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์รวมของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาหาวิทยาลัย มีการจัดการระบบความปลอดภัย ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า ให้บริการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์สำหรับองค์กร ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย การป้องกันการบุกรุก เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง