การใช้งานระบบได้ปกติ


เนื่องจากในวันนี้ (14 พ.ค. 64) ช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. ช่องสัญญาณลิงก์หลักขัดข้อง ส่งผลทำให้การเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ ติดขัด

ขณะนี้ผู้ให้บริการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ