การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564  เวลา  08.30 – 16.30 น.
ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx
ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Webex

วิธีการดาวน์โหลดติดตั้ง WebEx Meetings และเข้าใช้งานระบบ
1. ติดตั้ง WebEx Meetings for Windows
2. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App android
3. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App iOS

เข้าสอบได้ที่ e-testing.srru.ac.th

Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา
Password  : รหัสประจำตัวนักศึกษา