แจ้งเตือน Google Drive ปรับระดับการให้บริการ

ตามที่ Google มีนโยบายปรับลดขนาด Google Drive สำหรับสถาบันการศึกษาในวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นั้น ผู้ใช้งานสามารถสำรองข้อมูลจากบริการของ Google ได้ด้วย Move.io และสามารถตรวจสอบพื้นที่ใช้งานของตนเองได้ที่ https://drive.google.com/drive/quota  หรือทำการย้ายข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม One Drive ศึกษาคู่มือการคัดลอกข้อมูล ได้ที่ https://bit.ly/google2onedrive  การเข้าใช้งาน OneDrive https://bit.ly/onedrivesrru

ถาม :  หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ยังสามารถใช้บริการ Google Drive ได้หรือไม่
ตอบ : สามารถใช้งานได้ โดยใช้พื้นที่ได้สูงสุด ไม่ควรเกิน 30 GB
ถาม :  หากใช้พื้นที่ Google Drive เกิน 30 GB ต้องทำอย่างไร
ตอบ : ข้อมูลผู้ใช้งานอาจจะถูกลบหรือสูญหายได้ โปรดสำรองข้อมูลไปยังแหล่งอื่น

1. สามารถใช้บริการ Microsoft OneDrive  ที่มหาวิทยาลัยให้บริการโดยมีพื้นที่เก็บข้อมูล 5 TB
2. ดาวน์โหลดข้อมูลโดยใช้ Google Takeout เพื่อนำข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ External Hard drive
ถาม :  บัญชีที่หน่วยงานขอใช้งาน ถูกจำกัดพื้นที่ 30 GB ด้วยหรือไม่
ตอบ : ถูกจำกัดพื้นที่ 30 GB และมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ด้วยเช่นกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 28 โทร. 0-4471-0009 หรือ e-Mail : it@srru.ac.th
ติดต่อออนไลน์ Messenger คลิก m.me/ITC.SRRU