ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)”

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)”  วิทยากรโดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

อบรมในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28

สมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ bit.ly/gami2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมที่เว็บไซต์ https://cc.srru.ac.th

หรือ Facebook : ITC SRRU ภายในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  หมายเลขโทรศัพท์  0 4471 0047 ต่อ 0704

Facebook : ITC SRRU  หรือ e-mail : cc@srru.ac.th