ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)”

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)”  วิทยากรโดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อบรมในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 สมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ bit.ly/gami2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมที่เว็บไซต์ https://cc.srru.ac.th หรือ Facebook : ITC SRRU ภายในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  หมายเลขโทรศัพท์  0 4471 0047 ต่อ […]

GISTDA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่า ให้กับข้าวหอมมะลิด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula”

[metaslider id=1674]วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่า ให้กับข้าวหอมมะลิด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula” แก่เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 70 คน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

กกต.สุรินทร์ ประชุมขี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ประชุมขี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ #ITCSRRU #ARITSRRU